Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:15.06.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring12.06.2017


Art:Sanikel (Sanicula europaea) 
Fenofase:Blomstring08.06.2017


Art:Småsmelle (Silene rupestris) 
Fenofase:Blomstring13.06.2017