Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
Dato:11.06.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Merknad:To fuglar. Har minka i tal. Truleg vore her nokre veker. 
Fenofase:Ankomst11.06.2017


Art:Sandsvale (Riparia riparia) 
Merknad:To fuglar 
Fenofase:Ankomst11.06.2017


Art:Stjernesildre (Saxifraga stellaris) 
Fenofase:Blomstring11.06.2017


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Merknad:Vorte sjeldsynte. Truleg vore her sidan mars. To fuglar. 
Fenofase:Ankomst20.05.2017