Resultater

Rapportør:Gottfred Labakk
Observatører:Gottfred Labakk
Område:Os (Saltdal, Nordland)
Dato:06.06.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Krypsoleie (Ranunculus repens) 
Fenofase:Blomstring05.06.2017


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring05.06.2017


Art:Marikåpe (Alchemilla sp.) 
Fenofase:Blomstring06.06.2017