Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:01.06.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Geitskjegg (Tragopogon pratensis) 
Fenofase:Blomstring31.05.2017


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring31.05.2017