Resultater

Rapportør:Britt Jenssen
Observatører:Britt Jenssen
Område:Røsnes, Kaldfjord, Kvaløya (Tromsø, Troms)
Dato:30.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråsisik (Carduelis flammea) 
Fenofase:Ankomst27.05.2017


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst27.05.2017


Art:Lirype (Lagopus lagopus) 
Fenofase:Ankomst27.05.2017


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst27.05.2017