Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:21.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåfjær (Polygala vulgaris) 
Fenofase:Blomstring21.05.2017


Art:Engsoleie (Ranunculus acris subsp. acris) 
Fenofase:Blomstring21.05.2017


Art:Grøftesoleie (Ranunculus flammula) 
Fenofase:Blomstring21.05.2017


Art:Knollerteknapp (Lathyrus linifolius) 
Fenofase:Blomstring21.05.2017


Art:Stankstorkenebb (Geranium robertianum) 
Fenofase:Blomstring21.05.2017


Art:Tepperot (Potentilla erecta) 
Fenofase:Blomstring21.05.2017


Art:Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) 
Fenofase:Blomstring21.05.2017