Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
Dato:20.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engforglemmegei (Myosotis scorpioides) 
Fenofase:Blomstring20.05.2017


Art:Engsyre (Rumex acetosa) 
Fenofase:Blomstring20.05.2017


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang20.05.2017


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst20.05.2017


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Sang for første gang20.05.2017