Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Hovet (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:20.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåfjær (Polygala vulgaris) 
Fenofase:Blomstring19.05.2017


Art:Enghumleblom (Geum rivale) 
Fenofase:Blomstring19.05.2017


Art:Krattsnegl (Arianta arbustorum) 
Fenofase:Voksenstadiet19.05.2017


Art:Skogsvever (Hieracium murorum) 
Fenofase:Blomstring19.05.2017