Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:16.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bakkesoleie (Ranunculus acris) 
Fenofase:Blomstring16.05.2017


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)16.05.2017


Art:Lønneslekta (Acer) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)16.05.2017


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring16.05.2017