Resultater

Rapportør:Harriet Hammerseng
Observatører:Harriet Hammerseng
Område:Nordre Ål (Lillehammer, Innlandet)
Dato:13.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Spettmeisfamilien (Sittidae) 
Fenofase:Ankomst09.04.2017


Art:Spettmeisfamilien (Sittidae) 
Fenofase:Sang for første gang09.04.2017


Art:Spettmeisfamilien (Sittidae) 
Merknad:Vi håper  
Fenofase:Reirbygging13.05.2017