Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:06.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring05.05.2017


Art:Bøk (Fagus sylvatica) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)05.05.2017


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Fenofase:Blomstring04.05.2017


Art:Kirsebærslekta (Prunus) 
Fenofase:Blomstring06.05.2017


Art:Korsved (Viburnum opulus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)05.05.2017


Art:Marikåpe (Alchemilla sp.) 
Fenofase:Blomstring06.05.2017


Art:Markjordbær (Fragaria vesca) 
Fenofase:Blomstring06.05.2017


Art:Rosettkarse (Cardamine hirsuta) 
Fenofase:Blomstring06.05.2017


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring05.05.2017


Art:Svartor (Alnus glutinosa) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)06.05.2017