Resultater

Rapportør:Linda Jasmin Skålvik
Observatører:Linda Jasmin Skålvik
Område:Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
Dato:06.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Merknad:Rennebu 
Fenofase:Voksenstadiet15.04.2017


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2017