Resultater

Rapportør:Rolf Eric Seljevold
Observatører:Rolf Eric Seljevold
Område:Flostrand (Rana, Nordland)
Dato:04.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst04.05.2017