Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:01.05.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Fenofase:Blomstring01.05.2017


Art:Gjøkesyre (Oxalis acetosella) 
Fenofase:Blomstring01.05.2017


Art:Skogfiol (Viola riviniana) 
Fenofase:Blomstring01.05.2017