Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:30.04.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Jonsokkollslekta (Ajuga) 
Fenofase:Blomstring30.04.2017


Art:Myrfiol (Viola palustris) 
Fenofase:Blomstring29.04.2017