Resultater

Rapportør:Odd Magne Berge Iversen
Observatører:Odd Magne Berge Iversen
Område:Vervik (Strand, Rogaland)
Dato:27.04.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst27.04.2017