Resultater

Rapportør:Sonja Jorfald
Observatører:Sonja Jorfald
Område:Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Dato:27.04.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Merknad:2 falker kom i dag i tillegg til de tidligere registrerte.De ble jaget bort av det først ank. paret. Mulige unger fra i fjor. Det var 4 unger i reiret. 
Fenofase:Ankomst27.04.2017