Resultater

Rapportør:Sonja Jorfald
Observatører:Sonja Jorfald
Område:Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Dato:27.04.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst22.04.2017


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Merknad:Et par tilbake på tidligere reriplass i låve 
Fenofase:Ankomst18.04.2017