Resultater

Rapportør:Mari Kjennbakken
Observatører:Mari Kjennbakken
Område:Nigard Lien (Seljord, Vestfold og Telemark)
Dato:08.04.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråor (Alnus incana) 
Fenofase:Blomstring08.04.2017


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst08.04.2017


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst07.04.2017


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst08.04.2017