Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
Dato:08.04.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Merknad:Hørt og sett 
Fenofase:Ankomst07.04.2017


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Merknad:Flere eks. sett 
Fenofase:Ankomst07.04.2017


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Merknad:Hørt og sett 
Fenofase:Ankomst07.04.2017


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Merknad:Hørt og sett 
Fenofase:Ankomst07.04.2017