Resultater

Rapportør:Rune Johansen
Observatører:Rune Johansen
Område:Ulvenvannet (Asker, Viken)
Dato:07.04.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sivhøne (Gallinula chloropus) 
Fenofase:Ankomst06.04.2017