Resultater

Rapportør:jens dehlimarken
Observatører:jens dehlimarken
Område:Dehlimarka (Gran, Oppland)
Dato:06.04.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst06.04.2017