Resultater

Rapportør:jens dehlimarken
Observatører:jens dehlimarken
Område:Dehlimarka (Gran, Oppland)
Dato:04.04.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hønsehauk (Accipiter gentilis) 
Merknad:1stk 
Fenofase:Ankomst29.03.2017