Resultater

Rapportør:Bjørg Smestad
Observatører:bjørg smestad
Område:Fluberg bru (Søndre Land, Innlandet)
Dato:01.04.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:usikker om det er sædgås 
Fenofase:Ankomst01.04.2017


Art:Kanadagås (Branta canadensis) 
Merknad:ca 10 individer 
Fenofase:Ankomst01.04.2017


Art:Trane (Grus grus) 
Merknad:bare to individer 
Fenofase:Ankomst01.04.2017