Resultater

Rapportør:bjørn kristoffersen
Observatører:bjørn kristoffersen
Område:bybrua (Gjøvik, Innlandet)
Dato:31.03.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Vendehals (Jynx torquilla) 
Fenofase:Ankomst30.03.2017


Art:Vendehals (Jynx torquilla) 
Fenofase:Sang for første gang30.03.2017