Resultater

Rapportør:Bjørg Smestad
Observatører:bjørg smestad
Område:Bebygd område/lokalmiljø (Gjøvik, Innlandet)
Dato:30.03.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst30.03.2017


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst30.03.2017


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst30.03.2017