Resultater

Rapportør:Per Ole Lunden
Observatører:Per Ole Lunden
Område:Kinabyen, Brumunddal (Ringsaker, Innlandet)
Dato:27.03.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gås (Anatidae sp.) 
Merknad:Minst 1000 passert Br.dal før 11.00 
Fenofase:Ankomst27.03.2017