Resultater

Rapportør:Berit H.Fønhus Brenden
Observatører:Berit H.Fønhus Brenden
Område:Øvre Brenn (Sør-Aurdal, Oppland)
Dato:23.03.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sidensvans (Bombycilla garrulus) 
Merknad:Kom ein flokk på ca 16 fugler,sat lenge ved fugleforingsplassen og åt frø på bakken. Kom igjen dagen etter også. Flotte fugler. 
Fenofase:Ankomst22.03.2017