Resultater

Rapportør:Odd Magne Berge Iversen
Observatører:Odd Magne Berge Iversen
Område:Skeieneset , Hundvåg (Stavanger, Rogaland)
Dato:14.03.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråhegre (Ardea cinerea) 
Fenofase:Reirbygging14.03.2017