Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
Dato:11.03.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fossekall (Cinclus cinclus) 
Merknad:Ett eks. Første gang jeg har registrert den ved Aksdalsvatnet 
Fenofase:Ankomst10.03.2017


Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
Merknad:Hørt og sett 
Fenofase:Ankomst10.03.2017