Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
Dato:10.03.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Sang for første gang10.03.2017