Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Dragavika (Tysvær, Rogaland)
Dato:01.03.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) 
Fenofase:Ankomst26.02.2017