Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:19.06.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Merknad:Brukar kome kring 17. mai. Arten har gått tilbake. Dette saman med at eg ikkje har vore på rette plassane gjorde at det tok så lang tid. 
Fenofase:Ankomst18.06.2016