Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:05.06.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fuglevikke (Vicia cracca) 
Fenofase:Blomstring04.06.2016


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring04.06.2016


Art:Gulflatbelg (Lathyrus pratensis) 
Fenofase:Blomstring04.06.2016


Art:Hundegras (Dactylis glomerata) 
Fenofase:Blomstring04.06.2016