Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:23.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bitterbergknapp (Sedum acre) 
Fenofase:Blomstring16.05.2016


Art:Hestekastanje (Aesculus hippocastanum) 
Fenofase:Blomstring16.05.2016


Art:Krypsoleie (Ranunculus repens) 
Fenofase:Blomstring16.05.2016