Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:23.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enghumleblom (Geum rivale) 
Fenofase:Blomstring23.05.2016


Art:Gulsanger (Hippolais icterina) 
Fenofase:Ankomst23.05.2016


Art:Gulsanger (Hippolais icterina) 
Fenofase:Sang for første gang23.05.2016