Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:23.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst21.05.2016


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang21.05.2016


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst23.05.2016


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Sang for første gang23.05.2016