Resultater

Rapportør:Britt Jenssen
Observatører:Britt Jenssen
Område:Ersfjordbotn (Kvaløya) (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:21.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring20.05.2016


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst26.05.2016


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst05.05.2016


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst28.05.2016


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst21.05.2016