Resultater

Rapportør:Odd Magne Berge Iversen
Observatører:Odd Magne Berge Iversen
Område:Skeieneset , Hundvåg (Stavanger, Rogaland)
Dato:18.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst18.05.2016