Resultater

Rapportør:Britt Jenssen
Observatører:Britt Jenssen
Område:Røsnes, Kaldfjord, Kvaløya (Tromsø, Troms)
Dato:16.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)08.05.2016


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:4 
Fenofase:Ankomst07.05.2016


Art:Havert (Halichoerus grypus) 
Merknad:2 
Fenofase:Første observasjon06.05.2016


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet07.05.2016


Art:Husflue (Musca domestica) 
Fenofase:Voksenstadiet03.05.2016


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring03.05.2016


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Merknad:par 
Fenofase:Ankomst03.05.2016


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)08.05.2016


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst03.05.2016


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Ankomst03.05.2016


Art:Ærfugl (Somateria mollissima) 
Merknad:hann 
Fenofase:Ankomst04.05.2016