Resultater

Rapportør:Elsa Tenold
Observatører:Elsa Tenold
Område:Høghaug, Vestre Bjonevann (Ringerike, Viken)
Dato:14.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskeørn (Pandion haliaetus) 
Merknad:Ikke sett, men tydelig hyrt ved Vestre Bjonevann 
Fenofase:Ankomst12.05.2016