Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Karianne Storvoll
Observatører:Karianne Storvoll
Område:Nymoen (Hemnes, Nordland)
Dato:08.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:observert 1 stk i elva Storelva ved gården Nymoen 
Fenofase:Ankomst06.05.2016


Art:Humler (Bombus) 
Merknad:observert 2 stk voksne humler 
Fenofase:Voksenstadiet06.05.2016


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Merknad:Observert 6 krikkender 
Fenofase:Ankomst06.05.2016


Art:Kvinand (Bucephala clangula) 
Merknad:Observert 4 kvinender 
Fenofase:Ankomst05.05.2016


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Merknad:observert 5 laksender 
Fenofase:Ankomst05.05.2016


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:observert 1. gang i år 
Fenofase:Ankomst30.04.2016


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Merknad:observert 1 par 
Fenofase:Ankomst05.05.2016


Art:Trane (Grus grus) 
Merknad:observert 4 stykk på åker ved gården Nymoen 
Fenofase:Ankomst05.05.2016