Resultater

Rapportør:stein-kåre derås
Observatører:stein-kåre derås
Område:brandsdal (Gulen, Vestland)
Dato:07.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gulsanger (Hippolais icterina) 
Fenofase:Ankomst07.05.2016


Art:Gulsanger (Hippolais icterina) 
Fenofase:Sang for første gang07.05.2016