Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:06.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst06.05.2016


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Sang for første gang06.05.2016


Art:Myrfiol (Viola palustris) 
Fenofase:Blomstring06.05.2016


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst06.05.2016