Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
Dato:01.05.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Fenofase:Blomstring30.04.2016