Resultater

Rapportør:Torvald Bakke
Observatører:Torvald Bakke
Område:Glesvær (Øygarden, Vestland)
Dato:30.04.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Skjørbuksurt (Cochlearia officinalis) 
Fenofase:Blomstring23.04.2016