Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:23.04.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråor (Alnus incana) 
Merknad:Nokre få blad på nokre få tre 
Fenofase:Bladsprett (musøre)23.04.2016


Art:Hegg (Prunus padus) 
Merknad:Nokre få blad på nokre få tre 
Fenofase:Bladsprett (musøre)23.04.2016