Resultater

Rapportør:Vigdis S. Nygaard
Observatører:Vigdis S. Nygaard
Område:Nordbytjernet (Ullensaker, Akershus)
Dato:17.04.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst17.04.2016


Art:Sivhøne (Gallinula chloropus) 
Merknad:eller Sivhøne 
Fenofase:Ankomst17.04.2016


Art:Toppdykker (Podiceps cristatus) 
Merknad:1 par 
Fenofase:Ankomst17.04.2016