Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Fyresdal Kåsa sør (Fyresdal, Vestfold og Telemark)
Dato:05.04.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Sang for første gang05.04.2016