Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Fyresdal Kåsa sør (Fyresdal, Vestfold og Telemark)
Dato:26.03.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kanadagås (Branta canadensis) 
Fenofase:Ankomst26.03.2016


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Sang for første gang25.03.2016